Услови и правила коришћења

Интернет продајно место Издавачке куће (ИК) Глобосино Александрија је власништво ИК Глобосино Александрија. На њеној интернет страници можете детаљно прегледати понуду, без обавезе да нешто купите. Употреба садржаја која није у складу са условима коришћења забрањена је.

Коришћење сајта ИК Глобосино Александрија

Приликом коришћења интернет странице обавезни сте да поштујете важеће законе и прописе. Садржај страница се не сме модификовати, дистрибуирати, репродуковати, продавати, копирати или на било који други начин употребљавати и чинити доступним трећим лицима.

Забрањено је на интернет страници објављивати материјал којим се врши клевета, повреда права, који је увредљив, лажан, претећи, вулгаран, порнографски, или на било који начин подстиче на кривично или противзаконито дело. ИК Глобосино Александрија задржава право да овакав материјал уклони са сајта без претходног упозорења корисника.

Забрањено је свако лажно представљање и објављивање података у вези са интернет страницом или особама везаним за исту.

Забрањено је коришћење интернет странице у пропагандне сврхе.

Забрањено је свако коришћење интернет странице ради продаје робе.

Забрањено је постављање вируса свих компјутерских кодова, датотека и програма који на било који начин могу оштетити или преузети контролу над интернет страницом или пратећом опремом.

Странице нашег интернет сајта можете користити информативно и за куповину све робе која је на сајту објављена.

Сајт ИК Глобосино Александрија је продајно место чије је радно време свакодневно 24 часа. Ванредно, продајно место може бити недоступно због техничког одржавања или непредвиђених околности изван контроле ИК Глобосино Александрија.

Изјава о приватности и сигурности података

ИК Глобосино Александрија се обавезује да неће злоупотребљавати личне податке из обрасца наруџбине.

Личним подацима сматрају се сви подаци којима се утврђује идентитет Купца (као што су име и презиме, адреса е-поште, адреса становања и сл.).

ИК Глобосино Александрија неће достављати нити разоткрити личне податке Купца трећој особи, осим у случајевима у којима тако изричито прописује закон те у случајевима када је то потребно за испуњење обавеза.

Сви подаци о Купцима строго се чувају и доступни су само онима којима су ти подаци нужни за обављање посла. ИК Глобосино Александрија и њени пословни партнери одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

ИК Глобосино Александрија се обавезује да ће пружати заштиту личним подацима Купаца на начин да прикупља само основне податке о Купцима који су нужни за испуњење обавеза.

Податке који се приступом на интернет страницу аутоматски бележе, а нису лични подаци (врсте претраживача, број посета, време проведено на страницама и сл.) ИК Глобосино Александрија има право да користи искључиво ради оцене посећености интернет странице и ради побољшања њеног садржаја и функционалности.

ИК Глобосино Александрија информише Купце о начину коришћења прикупљених података те им редовно даје могућност избора употребе њихових података, укључујући могућност одлуке да се њихово име уклони са пописа који се користи за маркетиншке кампање.

У случају промене било ког личног податка (нпр. место становања, адреса доставе и сл.) који се евидентирају приликом регистрације, Купац је дужан да о промени обавести ИК Глобосино Александрија. У случају промене о којој није обавештена, ИК Глобосино Александрија не одговара за било какве недостатке у погледу наруџбине односно испоруке производа.

Горе наведене одредбе о заштити личних података односе се на све странице унутар globosino.rs домена, а не на спољне странице на које упућују линкови на globosino.rs домену.

Осим у случају електронске поруџбине, ИК Глобосино Александрија неће купцу слати електронске поруке ако Кyпац на то није изричито пристао.

Koнтакт

Уколико имате питања или притужбе које се тичу приватности и сигурности ваших података, или уколико сте чули или сумњате у нарушавање приватности и сигурности, молимо Вас да нас контактирате на неки од следећих начина:

      •   Позивом на бројеве телефона: 011/3340-162,  3227-872, 011/2627-153
      •   Путем електронске поште: office@globosino.rѕ
      •   Слањем писма на поштанску адресу: ИК Глобосино Александрија, Француска 13, 11000 Београд